Maak kennis met uw kinderpsycholoog


Lange wachtlijsten, wisselende hulpverleners binnen grootschalige instanties wordt door clienten nogal eens als onplezierig en onpersoonlijk ervaren. Els van Everdingen biedt met haar 22 jaar ervaring als orthopdagoge/ GZ Psychologe in de geestelijke gezondheidszorg in haar particuliere kinderpsychologische praktijk expertise in combinatie met een kindvriendelijke en persoonlijke sfeer.

Wanneer kan de kinderpsycholoog uitkomst bieden?


Naast haar specialisme in de behandeling van ontlastingsproblemen biedt de praktijk mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van gedrags- , sociaal- emotionele en ontwikkelingsproblemen, leerproblemen. 

Voorbeelden: informatieverwerkingsstoonissen als AD(H)D, autismespectrumstoornissen als PDD NOS of syndroom van Asperger. dyscalculie of dyslexie; intellectuele beperkingen of ontwikkelingsachterstanden, schoolproblemen, sociale problemen, eetstoornissen, agressie regulatieproblemen, in- en doorslaapproblemen, eetproblemen, gezagsproblemen. 

De directe omgeving (gezin, school, familie of vrijetijdsbesteding) wordt indien gewenst betrokken bij de diagnostiek en behandeling.