Wat is logopedie?

Logopedie is het onderzoeken en verbeteren van de communicatie, hierbij hoort: goed kunnen spreken, luisteren, begrijpen en gebruiken van de taal, goed gebruik van de stem en de ademhaling, maar ook de mondgewoonten en verbeteren van de beheersing en coördinatie van de spieren van het mondgebied bij het slikken. Verder ondersteunt de logopedist ook bij het ontwikkelen van gehoor-, luister-, schrijf- en leesvaardigheden bij zowel kinderen als volwassenen. Naast onderzoek en behandeling geeft de logopedist ook advies en informatie over de communicatie en het eten en drinken.

Voor wie is logopedie?

LogoPlus is een all-round logopediepraktijk, u kunt voor alle logopedische klachten bij ons terecht. De logopedisten hebben diverse specialisaties. De onderstaande problemen worden bij LogoPlus onderzocht en behandeld:

  • taalontwikkelingsstoornis: Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in het kunnen aanleren van taal. Er is sprake van een beperking in het begrijpen en produceren van taal. Taal bestaat uit vier aspecten:

    • Het begrijpen van gesproken taal.

    • Het spreken van taal.

    • Het lezen van taal.

    • Het schrijven van taal.


In geval van een taalontwikkelingsstoornis bestaat er een probleem op één of meerdere van deze gebieden. Bij sommige kinderen verlopen stukjes van de taalontwikkeling anders dan gemiddeld. Zo kan een kind bijvoorbeeld een grote woordenschat hebben en begrijpt het alles wat er gezegd wordt goed. Maar heeft het kind wel moeite met het zelf vertellen wat hij of zij wil. De zinnen zijn eenvoudiger en bevatten meer fouten. Dan is er sprake van een afwijkende taalontwikkeling. Sommige kinderen beginnen laat met praten. Ze beginnen bijvoorbeeld pas op 3-jarige leeftijd met het praten in zinnen. Er is dan sprake van een vertraagde taalontwikkeling, wat niet altijd problematisch hoeft te zijn.Wat doet de logopedist?

Na aanmelding bij LogoPlus volgen een eerste intakegesprek met een anamnese en een onderzoek. Soms zijn er meer afspraken nodig om de klacht te onderzoeken. In overleg worden daarna zonodig de behandeldoelen bepaald die in een behandelovereenkomst met u worden vastgelegd.

Een behandelafspraak vindt meestal (twee)wekelijks plaats en duurt maximaal een half uur. Bij het plannen van afspraken houden wij zo veel mogelijk rekening met de school- en werktijden. Bij de behandeling van kinderen is het belangrijk dat één van de ouders (regelmatig) aanwezig is. Om het onderzoek of de behandelingen vergoed te krijgen van uw zorgverzekering dient u vóór de eerste afspraak een verwijzing in uw bezit te hebben.

De logopedist geeft aan welke oefeningen nodig zijn voor de behandeling en hoe vaak ze gedaan moeten worden. Om goed resultaat te krijgen is het belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt en dat deze oefeningen doet (met uw kind). Na een afgesproken periode van behandelen vindt een evaluatie plaats, waarbij de behandeldoelen worden herzien en zo nodig aangepast. Wanneer de behandeling wordt afgerond ontvangt u een kopie van het eindverslag aan de verwijzend arts.


Praktische informatie:

De praktijk van LogoPlus bestaat uit 2 vestigingen en op dit moment 6 logopedisten.

Locatie ParamediPlus, Voorburgstraat 14, 3037 PM  Rotterdam

Tel.: 010 – 82 00 172

Email:online contactformulier

Locatie Humanitas-Bergweg

Bergwegplantsoen 390

3037 SK Rotterdam

Tel.: 010 – 82 00 172

Email: online contactformulier

http://logoplus-rotterdam.nl/


Kosten en vergoeding: Indien er een verwijzing van een arts is, worden de behandelingen volledig vergoed via de basisverzekering. Logopedisten behandelen o.a. op verwijzing van huisarts, specialist en tandarts. Indien wij deze verwijzing in ons bezit hebben, worden de declaraties van de behandelingen direct bij de zorgverzekeraars in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de declaraties. Het tarief per zitting verschilt per zorgverzekeraar en bedraagt tussen € 29,22 en € 40,53. Voor een eerste afspraak met intake en onderzoek, een aan-huis-behandeling of een behandeling pre-verbale logopedie geldt een toeslag.

Wij hebben in 2016 met alle zorgverzekeraars contracten getekend. Dit betekent voor u dat u geen eigen bijdrage heeft voor de behandeling van uw kind en voor volwassenen alleen het eigen risico in rekening kan worden gebracht.

Bij gecontracteerde zorg geldt:

>Tot 18 jaar: logopedie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering
>Vanaf 18 jaar: logopedie wordt vergoed, de kosten worden wel verrekend met uw eigen risico

Voor meer informatie over vergoedingen verwijzen wij u naar de website van uw zorgverzekeraar en de website van onze beroepsvereniging NVLF. Voor veelgestelde vragen over de verschillende vakgebieden en de meest voorkomende klachten, verwijzen wij u naar het onderdeel Vraagbaak op deze website. Wellicht dat het antwoord op uw vraag er ook al bij staat!