Maak kennis met kindercentrum OctoPlus


Een aantal specialisten binnen ons paramedisch centrum zijn vereenigd in kindercentrum OctoPlus. 
Het kindercentrum realiseert een compleet zorgaanbod dat tegemoetkomt aan de vragen die er in deelgemeente Noord maar ook binnen geheel regio Rijnmond bestaan, met name bij de doelgroep kinderen en jeugd. 

Ouders hoeven daardoor niet langer stad en land af te reizen voordat het probleem helder is en de daarbij passende hulp is gevonden, maar vinden bij OctoPlus een samenwerkend en multidisciplinair team van specialisten onder één dak.

Binnen dit team zijn de fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen en diëtisten vertegenwoordigd.

Om ouders en hun kinderen zo volledig mogelijk te kunnen bedienen streeft het kindercentrum de volgende doelen na: 
  • OctoPlus biedt alle primaire zorg in de eerste lijn, waarmee diagnostiek en behandeling wordt geboden rondom medische, gedragsmatige en opvoedkundige problematiek bij een kind. 
  • Voor meervoudige problematiek biedt het centrum een gestructureerde multidisciplinaire aanpak binnen het centrum en in samenwerking met partners zoals het revalidatiecentrum Rijndam en het ziekenhuis St. Franciscus in Rotterdam. 
  • OctoPlus wordt door de patiënten, partners en verwijzers als één loket gezien en ervaren. 
  • Innovatie en de kwaliteit van zorg zijn speerpunten: er wordt continu gezocht naar de beste (multidisciplinaire) diagnose- en behandelmethodieken. 
Zo heeft het kindercentrum voor verschillende doelgroepen een specifiek (multidisciplinair) zorgaanbod. Enkele voorbeelden hiervan zijn: buikklachten en of zindelijkheidsklachten, overgewicht bij kinderen, achterstand in spraak- en taalontwikkeling of motorische ontwikkeling, DCD, dyslexie, leerproblemen, psychosociale problemen, hoofdpijn en rugklachten.

Buikklachten/ zindelijkheidsklachten

Overgewicht bij kinderen

Overgewicht bij pubers

Achterstand in spraak- en taalontwikkeling 

Achterstand in motorische ontwikkeling