Maak kennis met uw diëtist


Diëtistenpraktijk HRC is een gezondheidsadviesbureau welke zich richt op preventieve (voedings)voorlichting en dieetadvisering. Juist door het initiatief van uw gezondheid in eigen hand te nemen kunt u voor uzelf een enorme gezondheidswinst bereiken. 

Door aandacht te besteden aan voeding en beweging en hiermee zelf aan de slag te gaan kunt u dit bereiken. Dit geldt voor velerlei ziekten maar ook als u gezond bent en graag praktische en persoonlijke adviezen wilt ontvangen. Diëtistenpraktijk HRC richt zich vooral op de individuele persoon als het gaat om voeding en dieetadvisering. Daarbij wordt vaak wel de samenwerking gezocht met andere zorgverleners zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, logopedisten, kinderpsychologen, kinderartsen en internisten.

Voor wie is de diëtist?


De diëtist is er voor iedereen, jond en oud. Zowel preventief als bij ziekten kunnen voedings-en dieetadviezen aanvullend en ondersteunend werken. Zie voor meer informatie ook onze website: www.dietistenpraktijkhrc.nl

Wat doet een diëtist? 

Gericht op uw eigen situatie ontvangt u adviezen om de benodigde leefstijl veranderingen te laten plaatsvinden. Deze adviezen zijn er ook op gericht om de aangepaste leefstijl ook op langere termijn te behouden. Diëtistenpraktijk HRC  richt zich naast dieetadvisering ook op de preventieve kanten van de gezondheidszorg. 

Aandachtsgroepen binnen deze preventieve gezondheidsvoorlichting zijn de kinderen en de ouderen. Steeds meer kinderen met overgewicht worden gezien. Op dit moment heeft 1 op de 8 kinderen op de basisschool leeftijd overgewicht. Door middel van het schoolproject “Lekker FIT” brengt zij voeding en beweging meer onder de aandacht van ouders, leerkrachten en kinderen in samenwerking met de GGD. Nederland krijgt tevens steeds meer ouderen. Door goede voorlichting aan ouderen te geven kunnen zij langer gezond en vitaal blijven. 

Hoe komt u bij een diëtist terecht? 


Zowel via verwijzing via uw huisarts of behandelend specialist als op eigen initiatief ( directe toegankelijkheid diëtetiek) kunt u voor behandeling in aanmerking komen.

Vergoeding van de dieetbehandeling verloopt via de basisverzekering.
Bezoek voor meer informatie over Diëtetiek ook de website van Diëtistenpraktijk HRC.